Skip to content Skip to footer
Resistance Against Gold Mining in Ida Mountain
English:Evacuate Alamos Gold. Ida Mountain belong to squirrelsDate:2020 - 2022

Ida Mountain

“…like a squirrel, that is, expecting nothing outside and beyond living” (N.H.)

“…bir sincap gibi mesela, yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden” (N.H.)

Kazdağları Hepimizin, Kazdağları Sincaplarındır, Kirazlı’yı Rehabilite Et.